LuxoMax
Model P1
* P1 produktinfo
* P1 vejledning
* P1 reservedele
 
Model AP 100
* AP 100 produktinfo
* AP 100 vejledning
* Ap 100 reservedele
  
   
    
     
 SteriMax.com
 Akeda.dk
Dansk Dansk  English English 

Betjeningsvejledning til LUXoMAX, Model P1

Ledningsfri lyspolymeriseringslampe til
fissurforsegling og plastfyldninger
Udpakning

Kontroller at der forefindes lyskilde med 8 mm lyslederspids, induktivt genopladeligt batteri, induktiv lader med indbygget lystester, strømforsyning samt testblok.
Opladning

Ledning fra strømforsyning og lader sættes sammen. Isæt strømforsyning i stikkontakt
(230V). Oplad batteriet fuldt før brug.
Hurtig opladning af batteriet kan foretages ved at skrue batteriet af lyskilden, og derefter placere batteriet med toppen nedad i ladestationen.
Hurtig opladning.
Hurtig opladning.
Tænd for stikkontakten. Placer LUXoMAX direkte i ladestationen, således at induktiv opladning foregår, når lampen ikke er i brug. Under opladning lyser rød lampe på lader. Når opladning er fuldført, vil ladninger overføres til vedligeholdelse, således at den røde lampe på lader vil lyse i ca. 4 sek. hvert 40.sek. Batteriet kan ikke overlades. Ved opladning natten over bør det sikres, at strømmen ikke er afbrudt. Fuldt opladet batteri giver eksempelvis 200 gange 10 sekunders polymeriseringstid med max. lysintensitet.
Induktiv opladning.
Induktiv opladning.
Montering af lysleder

Lyslederen er fremstillet af fibre, der tåler autoklavering ved 121° i max. 30 minutter. Lyslederen er monteret for enden af lyskilden og kan aftages umiddelbart til autoklavering. Pakningen omkring lyslederen er en O-ring. O-ringen er nødvendig for at holde lyslederen på plads. Lyslederen kan drejes i alle retninger. Husk at kontrollere at lyslederen er skubbet helt i bund. Omløber kan drejes af lyskilden, og i omløberen sidder O-ringen. Skift O-ringen ved slid eller beskadigelse.

Advarsel

Lyset fra udstyret er kraftigt og kan skade øjet, hvis der kigges direkte ind i lyslederspidsen.
Lys test

Det bør ugentligt testes, om den afgivne lys mængde fortsat er optimal.

 • Lyslederspidsen holdes ned til lystesteren på laderen.
 • Lyset på polymeriseringslampen aktiveres.

 • Hvis lysintensiteten er korrekt, vil den grønne lampe aktiveres. Den grønne lampe må kun blive aktiveret ved fuld styrke.

 • Ved manglende aktivering af signal for korrekt lysintensitet skal udstyret indsendes til reparation.
Bemærk at påvirkning med den reducerede lyseffekt ikke kan benyttes til testning.


Displayet

 1. Når batteriet drejes på lyskilden, vil en vandret blinkende streg i højre del af displayet indikerer, at LUXoMAX står i stand by position, og at der er strøm på batteriet.

 2. Foretag nu et kort tryk (under 0,5 sek.) på aktiveringsknappen, og displayet viser den indstillede totaltid, som sidst er anvendt.
 3. Er den indstillede tid korrekt til næste polymerisering foretages igen et kort tryk, og LUXoMAX tænder.

 4. Displayet viser herefter, at sekunderne tælles ned, og displayet slutter igen på indstillet totaltid.

 5. LUXoMAX er nu klar til at afvikle ny polymerisering ved endnu et kort tryk.
Ved et kort tryk under afvikling af polymeriseringstid slukkes lampen, og displayet returnerer til indstillet totaltid. Ved endnu et kort tryk aktiveres polymeriseringen igen. Hvis aktiveringsknappen ikke påvirkes igen, vil displayet igen gå i stand by position visende en vandet blinkende streg. Tiden er indenfor +/- et sekund. Såfremt der opstår en fejl i displayet, skal der foretages en omprogrammering af LUXoMAX (se nedenfor).
Programmering

LUXoMAX kan indstilles til en tid, hvor lampen giver reduceret lyseffekt i 0-3 sekunder. Ligeledes programmeres den totale tid, hvor lampen giver lys (altså reduceret lyseffekt samt fuld lyseffekt).

 1. Foretag et kort tryk på aktiveringsknappen, og displayet viser den indstillede totaltid, som sidst er anvendt.

 2. Den reducerede lyseffekt indstilles ved, at der trykkes over 2 sekunder (langt tryk) på aktiveringsknappen.

 3. Herefter vises blinkende sidst anvendte antal sekunder for den reducerede lyseffekt i displayet.

 4. Ved korte tryk på aktiveringsknappen kan nu vælges den reducerede lyseffekt i intervallet 0-3 sekunder.

 5. Når det ønskede antal sekunder til den reducerede lyseffekt vises, påvirkes aktiveringsknappen over 2 sekunder (langt tryk), hvorefter displayet blinkende viser sidst anvendte antal sekunder til total lyspolymeriseringstid.

 6. Totaltiden kan nu indstilles ved korte tryk på aktiveringsknappen, hvorved tiden springer med 5 sekunders interval (max. 20 sek.).

 7. Når den ønskede totaltid vises i displayet foretages et tryk over 2 sekunder (langt tryk). Herefter vises totaltiden, og LUXoMAX er klar til brug.
 8. Start LUXoMAX ved et kort tryk på aktiveringsknappen.

Alarm

Når der ikke er tilstrækkelig strøm på batteriet, vil displayet blinke med alarmsignalet EE, hvilket indikerer, at batteriet umiddelbart skal genoplades. Skift batteri eller sæt batteriet til opladning. Såfremt batteriet ikke skiftes, vil displayet efter en tid slukkes, og lyskilden vil lyse kontinuerligt, hvilket bør undgås.

Såfremt lampen anvendes kontinuerligt i en længere periode, vil displayet blinke med alarmsignalet °C. Dette indikerer, at lampen skal have en pause til at køle ned. Når displayet igen viser sidste indstillede tid, er lampen klar til brug.
Resultat af tests

LUXoMAX er testet på markedsledende plastprodukter. Eksempler:

  Tid (sek)Dybde (mm)
Z250B3(1+9)> 7,0
EsthetXA2(1+9)> 7,0
CharismaA3(1+9)> 7,0
Z100A2(1+9)> 7,0
SpectrumA3,5(1+9)> 7,0
HerculiteA2(1+9)> 7,0
Tetric CeramB3(1+9)6,5
Tetric FlowXL(1+9)5,0
Z250B3(1+4)6,0
Da forskellige fabrikater og produktioner af plast kan have forskellig evne til at polymerisere, anbefales det at teste polymeriseringsdybden når et nyt plastmateriale tages i brug, og/eller hvis der er sket ændringer i de tekniske specifikationer, eller der er mistanke om manglende eller utilstrækkelig hærdning. Testblok samt vejledning vedlægges.
Rengøring/desinficering

Udstyret skal desinficeres inden brug. Følgende metoder kan anvendes:

 • Lyslederspids kan aftørres med desinficerende væsker eller autoklaveres ved 121°C i max. 30 minutter.

 • Omløber og O-ring til fastholdelse af lyslederspids aftørres med desinficerende væsker. Omløber og O-ring må ikke autoklaveres.

 • Polymeriseringslampens hus og batteriet aftørres med desinficerende væske. Polymeriseringslampe og batteri må ikke neddyppes i væske. Hvis der er kommet væske i polymeriserings-lampen eller batteriet, skal enhederne udtørres. Ved manglende funktion efter udtørring skal udstyret indsendes til reparation. Polymeriseringslampe og batteri må ikke autoklaveres.
Tekniske specifikationer

 • LUXoMAX Type P1

 • Strømforsyning 230V/50/60 Hz/3,2W

 • Batterispænding 6 V, 720 mA timer. Batteri er typen Nikkel Metal Hydrid og kan bortskaffes gennem normal dagrenovation.

 • Forbrug under drift med fuld lys ca. 8,5 W. Forbrug stand by ca. 0,1 W. I praksis vil et fuldt opladet batteri kunne yde 200 kørsler á 10 sekunder med max. lys intensitet.

 • Batteriet tåler over 600 opladninger svarende til en levetid på ca. 2½ år.

 • Lyskilden er anderledes end konventionelle lamper. Lyset har en smallere bølgelængde (430 – 490 nm) end lamper med halogenpærer med filtre. Det er ikke muligt at anvende andre lystestere, end den som medfølger sættet.

 • Lysintensiteten er > 1000 mW/cm2.
Garanti

Der ydes normal 24 måneders garanti på alle dele, dog ikke på batteri og lyslederspids. På lyskilden ydes 36 måneders garanti.

Erklæring

Det erklæres herved, at udstyret LUXoMAX P1 og tilhørende lader type 25 samt batteri LM26 er fremstillet i henhold til reglerne i EU-direktiv vedr. medicinske anordninger (93/42 EØF af 14. juni 1993). Samtidig erklæres, at udstyret er fremstillet i henhold til harmoniserede standarder EN 60601-1-2:2001 for elektromedicinsk udstyr.